Flexibelt familjeföretag med gamla anor
Erik Olssons Mekaniska i Tollarp har sett två världskrig komma och gå, tv:n uppfinnas och bilar börja rulla på ett framväxande vägnät. Företaget startades 1880 och idag är det fjärde generationen Olsson som driver det genom Thomas Olsson. Han är VD för 34 anställda och förser industrier och laboratorier med komponenter som tillverkas av den kunniga personalen i verkstaden.
- Vi utför legotillverkning efter kundernas ritningar och kan också vara med och utveckla komponenter genom prototyptillverkning, förklarar Thomas.
Det är främst större detaljer i mindre serier som tas fram och tillverkas genom svetsning, fräsning och bearbetning på Erik Olssons Mekaniska. Det handlar om hjulupphängningsdetaljer till tågvagnar, utrustning till laboratorier med höga prestandakrav och maskinkomponenter till olika delar av tillverkningsindustrin.
- De flesta serierna tillverkar vi maximalt ett hundratal enheter av, ibland bara enstaka detaljer, berättar Thomas.

Kunderna finns främst i södra delen av Sverige, upp till Mälardalen. Dessutom exporterar man runt en fjärdedel av tågkomponenterna till bland annat Frankrike. Ett spännande område där Erik Olssons Mekaniska blivit framgångsrikt är inom partikelaccelerationer för exempelvis fysikaliska experiment, där särskilt höga krav ställs på precision och kvalitet.
- Förhoppningsvis får vi även vara med och leverera till ESS-projektet i Lund när det kommer igång, säger Thomas.
Det är alltså inom ett brett spektrum det anrika företaget arbetar och efter en liten nedgång under krisåret som följde efter finanskraschen är det nu ljusare tider i sikte.
- Vi har alltid arbetat nära våra kunder och över lång tid. Vi hittar flexibla lösningar och anpassar produktionen till deras behov, det hjälper oss att följa med i utvecklingen, avslutar Thomas.
Erik Olsson ler nog i sin himmel när han ser sitt livsverk fortsätta utvecklas efter hela 130 år.

Erik Olssons Mekaniska

Bransch:
Verkstad

Telefon: 044-31 28 01
Fax: 044-31 13 97


Email:
thomas.olsson@eomek.se

Hemsida:
www.eomek.se

Adress:
Erik Olssons Mekaniska
Box 113
29821 Tollarp

| 13 SENASTE FÖRETAGEN